Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek legt de relatie tussen neurobiologische capaciteiten en het alledaags functioneren, zoals de mate van (zelf)bewustzijn, denken, doen, en voelen.

Neuropsychologisch onderzoek kan zich richten op het functioneren van het geheugen (vergeetachtigheid), aandacht, en concentratie (mate van afleidbaarheid).

Daarnaast richt deze vorm van onderzoek zich op de uitvoerende functies (plannen, organiseren), de capaciteiten van informatieve verwerking, de oriëntatie en de mate van ontwikkeling.

Zie voor meer informatie de folder over een screening ‘Als uw geheugen u in de steek laat’.
Download de folder