Psychosomatisch onderzoek

Medisch is er niets aantoonbaar, terwijl er wel sprake is van veelal ernstige chronische of langdurige klachten.

Psychosomatisch onderzoek richt zich op de klachtbeleving en het klachtenniveau.

In het onderzoek richten we ons met name op de psychologische factoren om handvatten te kunnen bieden voor verbetering van de klachthantering.

We onderzoeken vooral het verband tussen de ervaring van stress en steun en het stemmingsniveau.

Daarbij letten wij op de aanwezigheid van kenmerken van depressie en de mate van angst en vrees.