Therapie

Therapie is met name gericht op het uitdagen van ziekmakende of remmende gedachten en gedragingen, en deze aan te vullen met gezondmakende gedachten en gedragingen.