Komt de hulpverlener van PDN bij mij thuis, of moet ik erheen?

Dit is afhankelijk van de situatie. In principe verlenen we hulp in de praktijk, maar voor specifieke hulpvragen kan het zijn dat we uw thuislocatie of een andere locatie kiezen.