Niemand mag het weten.

Alle hulpverleners van PDN houden zich strikt aan de regels van geheimhouding (conform de wet- en regelgeving).

De medewerkers zijn allen lid van een beroepsvereniging (NIP, VIT en NVVS)*.

Met het lidmaatschap verplichten de hulpverleners zich te houden aan de beroepscodes, zoals vastgesteld door de verenigingen.

Alleen met uw toestemming mogen zaken die we persoonlijk bespreken aan anderen doorgegeven worden.

*Nederlands Instituut van Psychologen

Vereniging van Integraal Therapeuten

Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten