Neem contact met ons op via het contactformulier.


Of bel ons: 06-10931842


Wij reageren (op werkdagen) zo spoedig mogelijk op je vraag of verzoek om contact.

 
 
 
 

Parkeren

Voor de deur is voldoende, gratis, parkeergelegenheid.


Tarieven

Particulieren

Per consult en/of inhoudelijk video/telefonisch / skype contact geldt een tarief van € 108,- per uur (incl. 21% BTW), geldend voor het jaar 2022. U krijgt achteraf per brievenbus of op uw verzoek per e-mail een factuur.  


Bedrijven

Voor bedrijven zijn de tarieven op aanvraag.


Verzekering vergoeding

Consulten worden niet standaard vergoed door ziektekostenverzekeraars. In bepaalde gevallen kan een consult of traject wel (deels) worden vergoed, dit is altijd in overleg met eventueel uw werkgever.

CONTACT

Klachten?

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook deze praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.

Met ingang van 01-01-2022 is onze praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.


Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.

Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.